Scroll to top
© 2023, Katarzyna Krejczy-Myślicka

Wycena projektów budowlanych

Wycena projektów budowlanych sporządzana jest po analizie tematu. Zależy między innymi od stopnia skomplikowania obiektu, jego powierzchni oraz zakresu wycenianych usług.

Niezbędne informacje, które należy przygotować w celu wyceny to: 

• rodzaj i powierzchnia obiektu,

• usytuowanie obiektu względem istniejącego uzbrojenia terenu,

• wymagania dotyczące wyposażenia instalacyjnego (rodzaj ogrzewania, wentylacji budynku itp.),

• informacja dotycząca rodzaju gruntów,

• poglądowe zdjęcia obiektów referencyjnych, 

• określenie zakresu usług: projekt budowlany w zakresie umożliwiającym uzyskanie pozwolenia na budowę, czy projekt budowlany wraz z projektem wykonawczym (doprecyzowującym detale wykonawcze, rozwiązania materiałowe itp.).

W celu zamówienia wyceny zapraszam do wypełnienia formularza.

Wycena projektów wnętrz mieszkalnych

Wycena projektów wnętrz mieszkalnych zależna jest przede wszystkim od metrażu. Kolejnym istotnym czynnikiem jest styl, w jakim ma być utrzymany oraz jakość stosowanych materiałów.

do 50 m2
od 200 zł/m2

51 – 80 m2
od 150 zł/m2

81 – 150 m2
od 120 zł/m2

powyżej 150 m2
od 100 zł/m2

Wycena projektów wnętrz o charakterze komercyjnym

Wycena projektów wnętrz o charakterze komercyjnym zależy przede wszystkim od stopnia skomplikowania, zakresu projektu oraz wymaganych uzgodnień.  Projekt lokalu komercyjnego w wielu przypadkach składa się z projektu wnętrz oraz projektu budowlanego.

W celu zamówienia wyceny zapraszam do wypełnienia formularza.